Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych istnieje chór mieszany. Wśród uczniów cieszy się on dużym zainteresowaniem. Chór prowadzi pan Sławomir Siedlarz.
W roku szkolnym 2012/2013 próby odbywają się  raz w tygodniu, (po dwie godziny). Repertuar to przede wszystkim pieśni okolicznościowe związane z obchodami rocznic świąt narodowych oraz innymi uroczystościami szkolnymi.
Chór szkolny spełnia trzy podstawowe funkcje: poznawczo-użytkową, czyli zapoznaje z wartościową literaturą muzyczną różnych epok kompozytorów polskich i zagranicznych, wyposaża w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewania, kształci głos i słuch muzyczny młodego człowieka oraz wyrabia umiejętność artystycznego wykonywania pieśni.  Wychowawczą, czyli rozwija uczucia patriotyczne, pogłębia intelektualny i uczuciowy związek z kulturą narodową, regionalną i środowiskową, wdraża do aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu  i kształtuje umiejętność współżycia w zespole. Użytkową, czyli opanowuje różnorodny repertuar związany z kalendarzem imprez szkolnych i pozaszkolnych, przygotowuje uczniów do różnego rodzaju imprez środowiskowych.
Wszyscy młodzi chórzyści posiadają duży zapał do pracy i wspólnego śpiewania.