Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

         Gmina Kamionka Wielka od 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminie Kamionka Wielka”.

         W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej będą mieli możliwość wziąć udział w:

  • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
  • zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z przyrody
  • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

 

Projekt Akademia Równych Szans

Załącznik nr 1-Formularz skierowania nauczycieli naszkolenia-kursy lub do udziału w sieci współpracy i samokształcenia

Załącznik nr 2-Formularz zgłoszenia naszkolenie-kurs lub do udziału w sieci współpracy i samokształcenia

Załącznik nr 3-Deklaracja uczestnictwa w projekcie (nauczyciele)

Załącznik nr 4-Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciele)

Załącznik nr 5-Dane osobowe uczestnika projektu napotrzeby Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 (nauczyciele)

Załącznik nr 5-Dane osobowe uczestnika projektu napotrzeby Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 (nauczyciele)-1

Załącznik nr 6-Formularz zgłoszeniowyuczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 7- Deklaracja uczestnictwa ucznia wprojekcie-1

Załącznik nr 8- Oświadczenie uczestnika projektu (ucznia)

Załącznik nr 9-Oświadczenie uczestnikaprojektu (ucznia) o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku

Zarządzenie nr 6-2017-Regulmin rekrutacji-344