Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Rys historyczny Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej.
 

        Na podstawie zachowanej dokumentacji  nie można jednoznacznie ustalić daty utworzenia szkoły w Królowej Górnej /do 1967roku Królowej Ruskiej/. Na podstawie zapisów w tzw. metryce szkolnej, można stwierdzić, że pod koniec XIX wieku istniała już sześcioletnia szkoła jako Powszechna Szkoła Publiczna w Królowej Ruskiej /zapis rok szkolny 1896/97/. Do szkoły uczęszczały dzieci łemkowskie, ale też nieliczne z rodzin polskich lub mieszanych polsko-łemkowskich. Do roku 1919 dokumentacja prowadzona była w języku określanym jako ruski /zbliżony do ukraińskiego/. W latach II wojny światowej i tuż po, wiele rodzin wraz z dziećmi wyjechało do Związku Radzieckiego. W roku 1947 w ramach  Akcji Wisła z Królowej Górnej i okolicznych wsi łemkowskich wysiedlono prawie wszystkich Łemków /część do ZSSR, pozostałych na tzw. Ziemie Odzyskane – głównie na Dolny Śląsk  i Pomorze/. Na terenach połemkowskich osiedlają się mieszkańcy pobliskich wsi polskich. Od tego czasu do szkoły w Królowej Górnej przychodzą dzieci narodowości polskiej i nieliczne łemkowskie, z rodzin, którym udało się uniknąć przesiedlenia.
      W 1967 roku, w związku ze zmianą nazwy wsi, szkoła zmienia nazwę, która brzmi:  Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej. W tym też czasie staje się szkołą zbiorczą z filią w Boguszy. W latach 80 ubiegłego wieku filia w Boguszy staje się samodzielną czteroklasową szkołą podstawową, zaś Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej jest ośmioklasową szkołą zbiorczą aż do roku 1999. W tym to roku wdrożono reformę systemu oświaty. W budynku dotychczasowej szkoły obok szkoły podstawowej /sześcioklasowej/ utworzono gimnazjum.
       Rok 2002 przynosi kolejne zmiany. Z dniem 1 września Rada Gminy Kamionka Wielka utworzyła Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Królowej Górnej i Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej.
       W bieżącym roku przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej utworzono Punkt Przedszkolny, w którym z dniem 01.09.2009 r. swoją edukację rozpoczną dzieci w wieku 3-5 lat.    
       Jak już wyżej wspomniano, nie wiadomo kiedy powołano do życia szkołę w Królowej Górnej, nie wiadomo też, gdzie mieściła się szkoła. Z zachowanych dokumentów wynika, że w 1909 roku rozpoczęto budowę szkoły zlokalizowanej na działce w miejscu gdzie istnieje obecnie. Nie jest znana data ukończenia budowy. Budynek parterowy z dwoma salami lekcyjnymi zostaje rozbudowany w latach 1956-58 /dobudowano piętro/. W takim stanie obiekt przetrwał do 1982 roku, w którym to roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły, chociaż oficjalnie był to generalny remont, gdyż decyzją Rady Ministrów PRL nie wolno było w tym czasie rozpoczynać nowych inwestycji w oświacie. I etap budowy zakończono w lutym 1987 roku i część obiektu przekazano do użytku. Nowa szkoła otrzymuje patrona, którym jest WincentyWitos.
      W styczniu 1996 roku zostaje oddana do użytku pełnowymiarowa sala gimnastyczna. W 2000 roku uruchomiono stołówkę szkolną /pierwszą w gminie/.Rok 2001 to nieoficjalne zamknięcie budowy trwającej niemal 20 lat. W tymże roku oddano do użytku, zaadoptowane na sale lekcyjne, skrzydło budynku, które wybudowano do stanu surowego jako część mieszkalną szkoły. W 2003 roku obiekt szkolny przeszedł gruntowną termomodernizację. Wakacje letnie 2009  to intensywne prace remontowo-adaptacyjne części budynku na potrzeby punktu przedszkolnego.
      Obecnie Zespól Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej liczy 226 uczniów i 34 przedszkolaków. Posiada wystarczającą liczbę sal do jednozmianowej nauki,  pełnowymiarową salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę, bibliotekę, salę internetową, pomieszczenie do zabaw.
      Dobre warunki lokalowe i dobrze zorganizowany proces edukacyjno-wychowawczy, połączony z ogromnym zaangażowaniem wszystkich pracowników przynosi wymierne efekty. Zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum należą do wyróżniających się w gminie. Wyniki egzaminów gimnazjalnych plasują Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej w ścisłej czołówce powiatu.

Wstęp do pracy licencjackiej Lucyny Poręba